Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 34, hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1), (2) của núi như thế nào?
Quan sát hình 34, hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1), (2) của núi như thế nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 35, cho biết: Các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?
Quan sát hình 35, cho biết: các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.
Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 SGK Địa lí 6
Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Địa lí 6
Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Địa lí 6

Đề bài

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 SGK Địa lí 6
Địa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”