Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 57 SGK Công nghệ 12
Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

Xem lời giải

Câu 2 trang 57 SGK Công nghệ 12
Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”