Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết

Bài Tập và lời giải

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? 

a) Vi khuẩn.                                       b) Vi-rút.

Xem lời giải

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ?

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ? 

a) Muỗi a-nô-phen.                            b) Muỗi vằn.


Xem lời giải

Muỗi vằn sống ở đâu ?

Muỗi vằn sống ở đâu ?

a) Trong nhà. b) Ngoài bụi rậm.

Xem lời giải

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

a) Ao tù, nước đọng.  b) Các chum, vại, 

Xem lời giải

Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày ?

Tại sao bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm màn cả ban ngày ?

a) Để tránh bị gió.                     b) Để tránh bị muỗi vằn đốt.

Xem lời giải

Nêu những việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết
Nêu những việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Xem lời giải

Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ?
Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ?

Xem lời giải