Bài 13.11 trang 44 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 13.3 mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp. Họ đã sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?

A. mặt phẳng nghiêng

B. ròng rọc

C. đòn bẩy

D. cả ba loại máy kể trên

Lời giải

Những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp trên hình13.3 đã sử dụng đòn bẩy.

Chọn C