Bài 13.2 trang 42 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy đánh dấu vào những hình vẽ có máy cơ đơn giản (H.13.1).

Lời giải

Các hình có máy cơ đơn giản:

a) Tấm ván đặt nghiêng.                                

c) Cái bóc vỏ.

e) Cái cần kéo nước.                                      

g) Cái mở nút chai.