Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 40 SGK, tìm những điểm giổng nhau và khác nhau giữa bình nguyên (đồng bằng) và cao nguyên.

Đề bài

Quan sát hình 40 SGK, tìm những điểm giổng nhau và khác nhau giữa bình nguyên (đồng bằng) và cao nguyên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 SGK Địa lí 6
Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 SGK Địa lí 6
Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 SGK Địa lí 6

Đề bài

Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của dạng địa hình đó là gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”