Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài Tập và lời giải

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Xem lời giải

Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?

Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10

Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải thích?

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”