Bài 14. Giao thông vận tải

Bài Tập và lời giải

Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.
Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là...

Xem lời giải

Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.
Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 5
Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Địa lí 5
Dựa vào hình 2 và Bản đồ Hành chính Việt Nam, cho biết tuyến đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1A đi từ đâu đến đâu. Kể tên một số thành phố mà đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1A đi qua.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Địa lí 5
Chỉ trên hình 2 các sân bay quốc tế, các cảng biển lớn của nước ta.

Xem lời giải