Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 61 SGK Công nghệ 12
Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 61 SGK Công nghệ 12
Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Xem lời giải

Câu 3 trang 61 SGK Công nghệ 12
Trong sơ đồ mạch điện hình 14 - 3, khi cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và bảo về từ 230V xuống 220V thì con chạy biến trở VR cần nâng lên phía trên hay giảm xuống phía dưới? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”