Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài Tập và lời giải

Bài 14.1 trang 45 SBT Vật lí 6

Đề bài

Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?

A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.

C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Xem lời giải

Bài 14.2 trang 45 SBT Vật lí 6

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực............... trọng lượng của vật (lớn hơn / nhỏ hơn / bằng).

b) Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng................  (càng tăng / càng giảm / không thay đổi).

c) Mặt phẳng nghiêng................  thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng tăng (càng dốc thoai thoải / càng dốc đứng).

Xem lời giải

Bài 14.3 trang 45 SBT Vật lí 6
Tại sao khi đạp xe lên dốc, cậu bé trong hình 14.1 không đi thẳng lên dốc mà lại đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia?

Xem lời giải

Bài 14.4 trang 45 SBT Vật lí 6
Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?

Xem lời giải

Bài 14.5 trang 45 SBT Vật lí 6
Dao mũi khoan có thể xoáy dễ dàng vào sâu trong gỗ; chiếc kích xe ôtô có trục xoắn ốc, có thể nâng dần xe nặng hàng mấy tấn lên từng nấc một cách dễ dàng. Hãy chứng tỏ mũi khoan, chiếc đinh vít, kích ôtô là một loại mặt phẳng nghiêng.

Xem lời giải

Bài 14.6 trang 45 SBT Vật lí 6
Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?A. Cái kéo.                 B. Cầu thang gác.C. Mái nhà.                D. Cái kìm.

Xem lời giải

Bài 14.7 trang 46 SBT Vật lí 6

Đề bài

Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. làm giảm trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

Xem lời giải

Bài 14.8 trang 46 SBT Vật lí 6

Đề bài

Để giảm độ lớn lực kéo một vật nặng lên sàn ôtô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

A. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng,

C. tăng độ cao của mặt phẳng nghiêng.

D. giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng.

Xem lời giải

Bài 14.9 trang 46 SBT Vật lí 6

Đề bài

Sàn nhà cao hơn mặt đường \(50cm\). Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài \(l\) và độ cao \(h\) nào sau đây?

A. \(l < 50cm; h = 50cm\).                   

B. \(l = 50cm; h = 50cm\).

C. \(l > 50cm; h < 50cm\).                    

D. \(l > 50cm; h = 50cm\).

Xem lời giải

Bài 14.10 trang 46 SBT Vật lí 6
Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: \(F_1= 1000N\); \(F_2= 200N\); \(F_3= 500N\); \(F_4=1 200N\). Hỏi tấm ván nào dài nhất?A. Tấm ván 1                     B. Tấm ván 2.C. Tấm ván 3.                    D. Tấm ván 4.

Xem lời giải

Bài 14.11 trang 46 SBT Vật lí 6
Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng \(2000N\) lên cao \(1,2m\) với lực kéo \(500N\) thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài \(l\) bằng bao nhiêu?A. \(l > 4,8m\).                   B. \(l < 4,8m\)    C. \(l = 4m\).                       D. \(l= 2,4m\).

Xem lời giải

Bài 14.12 trang 47 SBT Vật lí 6

Đề bài

Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong hình 14.3, không xây như trong hình 14.2 là để

A. làm cho kết cấu của căn nhà vững hơn.

B. làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn.

C. làm giảm độ nghiêng (độ dốc) của cầu thang để tăng lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp.

D. làm giảm độ nghiêng của cầu thang để giảm lực nâng cơ thể từ bậc thang này lên bậc thang kế tiếp.

Xem lời giải

Bài 14.13 trang 47 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 14.4 vẽ các mặt phẳng nghiêng dùng ở xe tải chở hàng, xe tải chở cát hoặc than (xe "ben"), băng chuyền. Có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng trong các phương tiện vận chuyển trên bằng cách nào?

A. Đối với xe tải: Thay đổi độ cao.

    Đối với xe ben: Thay đổi độ dài

    Đối với băng chuyền: Thay đổi độ cao.

B. Đối với xe tải: Thay đổi độ dài.

    Đối với xe ben: Thay đổi độ cao.

    Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài.

C. Đối với xe tải: Thay đổi độ cao.

    Đối với xe ben: Thay đổi độ cao.

    Đối với băng chuyền: Thay đổi độ cao.

D. Đối với xe tải: Thay đổi độ dài.

    Đối với xe ben: Thay đổi độ dài.

    Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài.

Xem lời giải

Bài 14.14 trang 48 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 14.5 vẽ hai vật: vật \(A\), khối lượng \(m_A\) và vật \(B\), khối lượng \(m_B\), nằm trên hai mặt phẳng nghiêng và được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc. Nếu gọi độ dài và độ cao của mặt phẳng nghiêng có vật \(A\) là \(l_A\) và \(h_A\), của mặt phẳng nghiêng có vật \(B\) là \(l_B\) và \(h_B\). Khi hai vật đang nằm yên thì: 

A.  \({m_A} >{m_B}\) vì  \({l_A}>{l_B}\)

B. \({m_A} <{m_B}\) vì  \({l_A}<{l_B}\)

C. \({m_A} <{m_B}\) vì  \({l_A}>{l_B}\)

D. \({m_A}={m_B}\) vì  \({h_A}={h_B}\)

Xem lời giải

Bài 14.15 trang 48 SBT Vật lí 6
Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở hình 14.6 thì lò xo dãn ra hay co lại? Tại sao?

Xem lời giải