Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa

Bài Tập và lời giải

Bài thực hành: Cắm hoa dạng thẳng đứng trang 57 SGK Công nghệ 6
Chuẩn bị bình cắm và các loại hoa sẵn có ở địa phương em để thực hành cắm những bình hoa đơn giản, đẹp mắt trang trí góc học tập, kệ sách, bàn ăn, bàn tiếp khách... Dưới đây là một số dạng cắm hoa thông dụng.

Xem lời giải

Bài thực hành: Cắm hoa dạng thẳng nghiêng trang 59 SGK Công nghệ 6
Vật liệu, dụng cụ hoa hồng, lá dương xỉ ; bình thấp, đế ghim hoặc mút xốp.

Xem lời giải

Bài thực hành: Cắm hoa dạng tỏa tròn, tự do trang 62 SGK Công nghệ 6
Vật liệu, dụng cụ: Nhiều loại hoa, có màu sắc hài hoà như màu trắng, vàng sẫm, vàng nhạt ; hoặc tương phản như màu trắng, tím, đỏ...

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”