Bài 14.10 trang 46 SBT Vật lí 6

Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: \(F_1= 1000N\); \(F_2= 200N\); \(F_3= 500N\); \(F_4=1 200N\). Hỏi tấm ván nào dài nhất?A. Tấm ván 1                     B. Tấm ván 2.C. Tấm ván 3.                    D. Tấm ván 4.

Lời giải

Vì độ lớn của lực kéo tỉ lệ với độ nghiêng của tấm ván. Khi lực kéo nhỏ thì độ nghiêng của tấm ván nhỏ và tấm ván càng dài.

Trong trường hợp này \(F_2= 200N\) là nhỏ nhất vì vậy tấm ván 2 nghiêng ít nhất tức là nó có chiều dài là dài nhất.

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”