Bài 14.11 trang 46 SBT Vật lí 6

Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng \(2000N\) lên cao \(1,2m\) với lực kéo \(500N\) thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài \(l\) bằng bao nhiêu?A. \(l > 4,8m\).                   B. \(l < 4,8m\)    C. \(l = 4m\).                       D. \(l= 2,4m\).

Lời giải

Ta có lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật số lần: \(2000:500 = 4\) (lần)

Vậy chiều dài l phải lớn hơn độ cao h là 4 lần: \(l ≥ 4.1,2 = 4,8(m)\)

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”