Bài 14.14 trang 48 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 14.5 vẽ hai vật: vật \(A\), khối lượng \(m_A\) và vật \(B\), khối lượng \(m_B\), nằm trên hai mặt phẳng nghiêng và được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc. Nếu gọi độ dài và độ cao của mặt phẳng nghiêng có vật \(A\) là \(l_A\) và \(h_A\), của mặt phẳng nghiêng có vật \(B\) là \(l_B\) và \(h_B\). Khi hai vật đang nằm yên thì: 

A.  \({m_A} >{m_B}\) vì  \({l_A}>{l_B}\)

B. \({m_A} <{m_B}\) vì  \({l_A}<{l_B}\)

C. \({m_A} <{m_B}\) vì  \({l_A}>{l_B}\)

D. \({m_A}={m_B}\) vì  \({h_A}={h_B}\)

Lời giải

Khi vật đang ở trạng thái đứng yên thì lực kéo của sợi dây vào vật \(A\) và vật \(B\) là bằng nhau.

Do vật \(A\) nằm trên mặt nghiêng nghiêng ít hơn so với mặt nghiêng của \(B\) (\({l_A}>{l_B}\)) nên \({P_A}>{P_B}\). Suy ra \({m_A} >{m_B}\).

Chọn A.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”