Bài 14.3 trang 45 SBT Vật lí 6

Tại sao khi đạp xe lên dốc, cậu bé trong hình 14.1 không đi thẳng lên dốc mà lại đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia?

Lời giải

Cậu bé đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia là đi theo đường ít nghiêng hơn, nên đỡ tốn lực nâng người lên hơn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”