Bài 14.4 trang 45 SBT Vật lí 6

Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?

Lời giải

Đường ô tô qua đèo càng ngoằn ngoèo, càng dài thì độ dốc càng ít, lực kéo vật càng nhỏ nên ô tô dễ dàng đi lên đèo hơn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”