Bài 14.9 trang 46 SBT Vật lí 6

Đề bài

Sàn nhà cao hơn mặt đường \(50cm\). Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài \(l\) và độ cao \(h\) nào sau đây?

A. \(l < 50cm; h = 50cm\).                   

B. \(l = 50cm; h = 50cm\).

C. \(l > 50cm; h < 50cm\).                    

D. \(l > 50cm; h = 50cm\).

Lời giải

Sàn nhà cao hơn mặt đường \(50cm\) tương ứng sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ cao \(h = 50cm\) và chiều dài của mặt phẳng \(l > 50cm\).

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”