Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A

Bài Tập và lời giải

Bạn biết gì về bệnh viêm gan A ?
Bạn biết gì về bệnh viêm gan A ?

Xem lời giải

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?
Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Xem lời giải

Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào ?
Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào ? 

Xem lời giải

Làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A ?
Làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A ?

Xem lời giải