Bài 15.14 trang 52 SBT Vật lí 6

Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau.Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?

Lời giải

Lực kéo của tay người ở hình 15.9b có cường độ lớn hơn vì khoảng cách từ vai người đó (điểm tựa) đến tay ngắn hơn nên lực kéo của tay sẽ lớn hơn.