Bài 15.4 trang 49 SBT Vật lí 6

Dùng thìa và đồng xu đều có thể mở được nắp hộp (H15.3). Dùng vật nào sẽ mở dễ hơn? Tại sao?

Lời giải

Dùng thìa sẽ mở dễ hơn vì cánh tay đòn dài hơn.

Vì khoảng cách từ điểm tựa \(O\) (cạnh của hộp) đến điểm tác dụng lực của vật \(O_1\) (chỗ nắp hộp đè lên thìa hoặc đồng xu) khi dùng thìa và đồng xu là như nhau, nhưng khoảng cách từ điểm tựa \(O\) (cạnh của hộp) đến điểm tác dụng lực của người \(O_2\) (chỗ tay cầm) ở thìa lớn hơn đồng xu nên ta được lợi về lực nhiều hơn khi dùng đồng xu.