Bài 15.9 trang 51 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điếm tựa \(O\) để bẩy một vật trọng lượng \(P\). Dùng lực bẩy nào sau đây là có lợi nhất? Biết mũi tên chỉ lực càng dài thì cường độ của lực càng lớn.

A. Lực \(F_1\)                    B. Lực \(F_2\)    

C. Lực \(F_3\)                    D. Lực \(F_4\)

Lời giải

Dùng lực bẩy \(F_4\) là có lợi nhất vì cánh tay đòn lực này là đoạn \(OD\) dài nhất.

(Vì khoảng cách từ điểm tựa O tới điểm D là dài nhất nên sẽ cho ta lợi về lực nhiều nhất)

Chọn D