Bài 16. Định dạng văn bản

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6
Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6
Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................Nút   dùng để định dạng kiểu chữ .................

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6
Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì?

Xem lời giải

Câu 5 trang 88 SGK Tin học lớp 6
Nêu các cánh định dạng kí tự mà em biết ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 88 SGK Tin học lớp 6
Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không ? Em có nên dùng nhiều phông chữ khác nhau trong một đoạn văn bản không? Theo em thì tại sao?

Xem lời giải