Bài 16. Ôn tập: Địa lí Việt Nam

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 5
Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 5
Trong các câu dưới đây. câu nào đúng, câu nào sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Địa lí 5
Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta ?

Xem lời giải