Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS

Bài Tập và lời giải

Bạn biết gì về HIV/AIDS?
Bạn biết gì về HIV/AIDS?

Xem lời giải

“Ai nhanh, ai đúng ?” Bạn hãy tìm câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi :
“Ai nhanh, ai đúng ?” Bạn hãy tìm câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi :

Xem lời giải

Sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh về phòng tránh HIV/AIDS
Sưu tấm thông tin hoặc tranh ảnh về phòng tránh HIV/AIDS.

Xem lời giải