Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Bài Tập và lời giải

Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha trang 65 SGK Công nghệ 12
Phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”