Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 80 SGK Công Nghệ 6
Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Công Nghệ 6
Nêu một số biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm thường dùng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Công Nghệ 6
Em phải làm gì khi phát hiện :
a,Một con ruồi trong bát canh
b,Một số con mọt trong túi bột

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”