Bài 16.12 trang 55 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 16.3 là một pa-lăng dùng để nâng vật nặng trọng lượng \(P\) lên cao.

Với pa-lăng trên, có thể kéo vật trọng lượng P lên cao với lực kéo F có cường độ nhỏ nhất là

A. \(F = P\)                               B. \(F = \dfrac{P}{2}\)

C. \(F = \dfrac{P}{4}\)                              D. \(F = \dfrac{P}{8}\)

Lời giải

Vì có đến hai ròng rọc động nên lực kéo giảm đi 4 lần, tức là \(F = \dfrac{P}{4}\)

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”