Bài 16.6 trang 54 SBT Vật lí 6

Hãy tìm hiểu xem những máy cơ đơn giản nào được sử dụng trong chiếc xe đạp.

Lời giải

Những máy cơ đơn giản được sử dụng trong chiếc xe đạp:

- Đòn bẩy: hai bàn đạp và trục xe, ghi đông, phanh.

- Ròng rọc: tuỳ loại xe đạp. Có thể có loại xe đạp sử dụng ròng rọc cố định ở các bộ phận của phanh xe đạp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”