Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc
Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc phần hoạt động cơ bản trang 168, 169, 170 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc
Giải bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc phần hoạt động thực hành trang 170, 171, 172, 173 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc

Cùng người thân tìm hiểu những tấm gương thầy thuốc tận tâm với người bệnhTư liệu tham khảo:

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”