Bài 17. Châu Á

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.
Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.

Xem lời giải

Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.
Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 5
Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 5
Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a châu Á.

Xem lời giải