Bài 18. Biến dạng của thân

Bài Tập và lời giải

Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ...

Đề bài

- Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân.

- Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ.

- Quan sát củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng.

- Quan sát kỹ củ su hào, củ khoai tây. Ghi lại những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

- Kiểm tra lại bằng cách xem và đối chiếu với H8.1

Xem lời giải

Thảo luận: Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây?

Đề bài

Thảo luận:

- Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây?

- Kể tên 1 số loại thân củ và công dụng của chúng?

- Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của chúng đối với cây?

- Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng.

Xem lời giải

Thảo luận: Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì? Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?
Thảo luận:- Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì?- Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Xem lời giải

Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.
Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.

STT

Tên mẫu vật

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với cây

Tên thân biến dạng

1

Củ su hào

Thân củ nằm trên mặt đất

 

 

2

Củ khoai tây

 

 

 

3

Củ gừng

 

 

 

4

Củ dong ta

 

 

 

5

Xương rồng

 

 

 

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6
Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 6
Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6
Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6
Tìm thêm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

STT

Tên cây

Loại thân biến dạng

Vai trò đối với cây

Công dụng đối với người

1

Cây nghệ

Thân rễ

Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây

Làm gia vị và thuốc chữa bệnh

2

       

...

       

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”