Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Công Nghệ 6
Tại sao phải làm chín thực phẩm ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Công Nghệ 6
Hãy kể tên các phương pháp làm chín thực phẩm thường được sử dụng hàng ngày ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Công Nghệ 6
Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán : giữa nấu và luộc ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”