Bài 18. Châu Á (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.

Xem lời giải

Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng gì ?
Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SGK Địa lí 5
Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Địa lí 5
Dựa vào hình 5, cho biết: - Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào ? - Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Địa lí 5
Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?

Xem lời giải