Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.

Dựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.

 

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 SGK Sinh học 10

Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10

Điều gì sẽ xảy ra nếu các NST sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10

Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”