Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài Tập và lời giải

Đảng cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Xem lời giải

Kinh tế nước Mĩ đã phát triển thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Xem lời giải

Nêu nhận xét của em về Chính sách mới qua hình 69.

Nêu nhận xét của em về Chính sách mới qua hình 69.

Xem lời giải

Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào?

Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp nào?

Xem lời giải

Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Xem lời giải

Trình bày nội dung của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.

Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.

Xem lời giải