Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Bài Tập và lời giải

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 46 SGK GDCD lớp 6
Em không đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi đưa cho Hiền.

Xem lời giải

Giải bài tập Bài 18 trang 47 SGK GDCD lớp 6
Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”