Bài 18.3 trang 57 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy dựa vào bảng ghi độ nở dài tính ra micromet (\(1\) micromet \(= 0,001\) milimet) của các thanh dài \(1m\), làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm \({1^0}C\) để trả lời các câu hỏi sau:

1

Người ta phải dùng dây dẫn điện bằng chất nào trong các chất sau đây, xuyên qua cổ bóng đèn điện làm bằng thủy tinh thường để chỗ hàn luôn luôn được kín?

A.Sắt

B.Đồng

C.Hợp kim platinit

D.Nhôm

Lời giải

Người ta sẽ dùng dây dẫn điện bằng hợp kim platinit vì hợp kim platinit và thủy tinh thường nở vì nhiệt gần giống nhau nên chỗ hàn sẽ luôn được kín.

Chọn C

2

Tại sao đổ nước nóng vào cốc bằng thủy tinh chịu lửa thì cốc không bị vỡ còn đổ nước nóng vào cốc thủy tinh thường thì cốc dễ bị vỡ?

Đổ nước nóng vào cốc bằng thủy tinh chịu lửa thì cốc không bị vỡ còn đổ nước nóng vào cốc thủy tinh thường thì cốc dễ bị vỡ vì thủy tinh chịu lửa nở ra vì nhiệt ít hơn thủy tinh thường tới 3 lần.


Phương pháp giải

Dựa vào bảng trên, so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau.

Dựa vào bảng trên, so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau.