Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Bài Tập và lời giải

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quân nào của châu Giao?
Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?

Xem lời giải

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?
Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Xem lời giải

Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?
Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Xem lời giải

Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

Đề bài

Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

Xem lời giải

Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi?

Đề bài

Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi?

Xem lời giải

Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta từ thế kỉ I - thế kỉ VI

Đề bài

Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta trong thời kì này.

Xem lời giải

Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta?

Đề bài

Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta?

THỜI VĂN LANG – ÂU LẠC

THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ

Vua

Quan lại đô hộ

Quý tộc

Hào trưởng Việt

Địa chủ Hán

Nông dân công xã

Nông dân công xã

Nông dân lệ thuộc

Nô tì

Nô tì

Xem lời giải

Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì?
Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?
Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Xem lời giải

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?
Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?" Giao Chỉ … đất rộng, người nhiều, hiểm trở độc hại, dân xứ ấy rất dễ làm loạn, rất khó cai trị.”

Xem lời giải

Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?
“Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”.Qua câu nói này, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?
Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu?

Xem lời giải

Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?
Những nét mới về văn hóa nước ta trong các thế kỉ I - VI là gì?

Xem lời giải

Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu
Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”