Bài 19. Các nước láng giềng của Việt Nam

Bài Tập và lời giải

Nêu thủ đô của Lào, Campuchia, Trung Quốc.
Thủ đô của Lào, Campuchi, Trung Quốc là

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Địa lí 5
Nêu vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Địa lí 5
Kể tên các loại nông sản của Lào và Cam-pu-chia.

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Địa lí 5
Kể tên một số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết.

Xem lời giải