Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài Tập và lời giải

Em có nhận xét gì về nước Nhật trong những năm 1918 – 1929?

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nhật trong những năm 1918 - 1929?

Xem lời giải

Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem lời giải

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản đã diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.

Xem lời giải

Vì sao giới cầm quyền tại Nhật Bản lại tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?

Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?

Xem lời giải