Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

Bài Tập và lời giải

Kể về một tai nạn giao thông mà em biết
Kể về một tai nạn giao thông mà em biết.

Xem lời giải

Theo bạn, nguyên nhân dẫn nào đến tai nạn giao thông đó ?
Theo bạn, nguyên nhân dẫn nào đến tai nạn giao thông đó?

Xem lời giải

Hãy chỉ ra những việc làm vi phạm luật giao thông trong các hình 1, 2, 3, 4 và nêu hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm đó
Hãy chỉ ra những việc làm vi phạm luật giao thông trong các hình 1, 2, 3, 4 và nêu hậu quả có thể xảy ra của những sai phạm đó

Xem lời giải

Bạn có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông?
Bạn có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

Xem lời giải