Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 98 SGK Tin học lớp 6
Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản.

Xem lời giải

Câu 1 trang 98 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace.

Xem lời giải

Câu 3 trang 98 SGK Tin học lớp 6
Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút  trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình dưới đây:Đánh dấu ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa). Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu ô Match case.

Xem lời giải

Câu 4 trang 98 SGK Tin học lớp 6
Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ "Việt Nam" và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự "VN".

Xem lời giải