Bài 19A: Người công dân số Một

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19A: Người công dân số Một
Giải bài 19A: Người công dân số Một phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6, 7 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19A: Người công dân số Một

Câu 1

a) Đọc đoạn văn sau:

           (1) Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. (2) Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. (3) Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. (4) Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. (5) Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ,… (6) Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. (7) Nhưng vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muôn sắc ấy phần rất lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên.

b) Tìm câu ghép trong đoạn văn trên và viết vào bảng nhóm theo mẫu:c) Có thể tách mỗi vế trong câu ghép vừa tìm được thành một câu đơn không? Vì sao?

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.


Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19A: Người công dân số Một
Giải bài 19A: Người công dân số Một phần hoạt động ứng dụng trang 9 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”