Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa
Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động cơ bản trang 9, 10, 11 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa
Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động thực hành trang 11, 12, 13, 14 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé?

Đề bài

Sưu tầm các câu chuyện kể về những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn

Xem lời giải