Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa
Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động cơ bản trang 9, 10, 11 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa
Giải bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa phần hoạt động thực hành trang 11, 12, 13, 14 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé?

Đề bài

Sưu tầm các câu chuyện kể về những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”