Bài 2 - 3: Nam hay nữ

Bài Tập và lời giải

Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?
Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Xem lời giải

Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái
Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.

Xem lời giải

Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

Chọn câu trả lời đúng.Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

a) Cơ quan tuần hoàn.

b) Cơ quan tiêu hoá.

c) Cơ quan sinh dục.

d) Cơ quan hô hấp.

Xem lời giải

Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học
Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học.

Xem lời giải

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Dịu dàng

Có râu

Mạnh mẽ

Kiên nhẫn

Tự tin

Chăm sóc con

Cơ quan sinh dục tạo ra trứng

Trụ cột gia đình

Đá bóng

Giám đốc

Cho con bú

Làm bếp giỏi

Mang thai

Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng

Thư kí

Xem lời giải

Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn
Nêu một số ví dụ về vai trò của nữ ở trong lớp, trong trường và ở địa phương bạn.

Xem lời giải

Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?
Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Xem lời giải