Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Bài Tập và lời giải

Quan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào?
Quan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào ?

Xem lời giải

Vì sao diện tích đảo Gron-len trên bản đồ lại to gần bằng diện tích lục địa Nam Mĩ ?
Vì sao diện tích đảo Grơn -len trên bản đồ lại to gần bằng diện tích lục địa Nam Mĩ? (Trên thực tế, diện tích đảo này có 2 triệu km2,diện tích lục địa Nam Mĩ là 18 triêu km2).

Xem lời giải

Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kính, vĩ tuyến ở các bản đồ hình 5, 6, 7.
Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kinh, vĩ tuyến ở các bản đồ hình 5,6,7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 SGK Địa lí 6
 Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 SGK Địa lí 6
Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SGK Địa lí 6
 Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”