Bài 2. Địa hình và khoáng sản

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc - đông nam ? Những dãy núi nào có hình cánh cung ?

Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc - đông nam ? Những dãy núi nào có hình cánh cung ?


Xem lời giải

Bài 1 trang 71 SGK Địa lí 5
Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 SGK Địa lí 5
Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 SGK Địa lí 5
Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu ?

Xem lời giải