Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 14 SGK Công nghệ 12
Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch điện

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SGK Công nghệ 12
Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện.

Xem lời giải

Câu 3 trang 14 SGK Công nghệ 12
Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”