Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Bài 1-2.7 trang 6 SBT Vật lí 6
Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là \(1dm\) để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng?
A.\(5m\).                     B.\(50dm\).                 C.\(500cm\).                D. \(50,0dm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.8 trang 6 SBT Vật lí 6
Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là \(0,2cm\) để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?A.\(240mm\).              B.\(23cm\).                C.\(24cm\).                  D.\(24.0cm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.9 trang 6 SBT Vật lí 6

Đề bài

Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a)  \({l_1} = 20,1cm\).                        

b) \({l_2} = 20cm\).                           

c) \({l_3} = 20,5cm\).

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành.

Xem lời giải

Bài 1-2.10 trang 6 SBT Vật lí 6
Cho 1 quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 1 băng giấy cỡ \(3cm \times 15cm\), 1 thước nhựa dài khoảng \(200mm\), chia tới\(mm\).Hãy dùng những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn.

Xem lời giải

Bài 1-2.11 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Đế xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ:

-  Em làm cách nào?

-  Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

-  Kết quả đo của em là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1-2.12 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy tìm cách xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre, đường kính vung nổi nấu cơm của gia đình em.

Xem lời giải

Bài 1-2.13 trang 7 SBT Vật lí 6
Những người đi ôtô, xe máy... thường đo độ dài đã đi được bằng số chỉ trên "côngtơmét" của xe. Không đi ôtô, xe máy, em làm thế nào để xác định gần đúng độ dài quãng đường em đi từ nhà đến trường?

Xem lời giải

Bài 1-2.14 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một bàn học cá nhân dài khoảng \(1m\). Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn?

A. Thước thẳng có GHĐ \(50cm\) và ĐCNN \(1mm\).

B. Thước thẳng có GHĐ \(150cm\) và ĐCNN\(5cm\).

C. Thước thẳng có GHĐ \(150cm\) và ĐCNN \(1mm\).

D. Thước thẳng có GHĐ \(50cm\) và ĐCNN \(1cm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.15 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng \(0,5cm\). Khi đo chiều dày này, nên chọn

A. thước có GHĐ \(1m\)  và ĐCNN \(1cm\).

B. thước có GHĐ \(1m\) và ĐCNN \(1mm\).

C. thước có GHĐ \(10cm\) và ĐCNN \(1cm\).

D. thước có GHĐ \(10cm\) và ĐCNN \(1mm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.16 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng

A. thước có GHĐ \(25cm\) và ĐCNN \(1mm\).

B. thước có GHĐ \(20cm\) và ĐCNN \(1mm\).

C. thước có GHĐ \(20cm\) và ĐCNN \(1cm\).

D. thước có GHĐ \(30cm\) và ĐCNN \(1cm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.17 trang 7 SBT Vật lí 6

Đề bài

Kết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là \(17,3cm\). Học sinh này đã dùng

A. thước có GHĐ \(20cm\) và ĐCNN \(1mm\).

B. thước có GHĐ \(20cm\) và ĐCNN \(1cm\).

C. thước có GHĐ \(18cm\) và ĐCNN \(2mm\).

D. thước có GHĐ \(30cm\) và ĐCNN \(1cm\).

Xem lời giải

Bài 1-2.18 trang 8 SBT Vật lí 6
Một học sinh dùng thước có ĐCNN là \(2cm\) đế đo chiều rộng lớp học. Cách ghi kết quả nào sau đây không đúng?A.\(4,44m\).                 B.\(444cm\).                           C. \(44,4dm\).             D.\(444,0cm\) .

Xem lời giải

Bài 1-2.19 trang 8 SBT Vật lí 6

Đề bài

Đế đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, người ta

A. chỉ cần một thước thẳng.            

B. chỉ cần một thước dây.

C. cần ít nhất một thước dây, một thước thẳng.

D. cần ít nhất hai thước dây.

Xem lời giải

Bài 1-2.20 trang 8 SBT Vật lí 6

Đề bài

Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?

A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo.

B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo.

C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN.

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN.

Xem lời giải

Bài 1-2.21 trang 8 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Xem lời giải

Bài 1-2.22 trang 8 SBT Vật lí 6
Một học sinh khẳng định rằng: "Cho tôi một thước đo GHĐ 1m, tôi sẽ chỉ cần dùng thước đó đo một lần là có thể biết được sân trường dài bao nhiêu mét".a)  Theo em, bạn đó phải làm thế nào để thực hiện lời nói của mình?b)  Kết quả bạn thu được có chính xác không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1-2.23 trang 8 SBT Vật lí 6
Cho các dụng cụ sau:-  Một sợi chỉ dài 20cm;-  Một chiếc thước thẳng;-  Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại.Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền.

Xem lời giải

Bài 1-2.24 trang 9 SBT Vật lí 6
Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: "khổ 17 X 24cm", các con số đó có nghĩa làA. chiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng 17cm.B. chiều dài của sách bằng 17cm, chiều rộng bằng 24cm.C. chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng bằng 17cm.D. chiều dài của sách bằng 17 X 24cm = 408cm.

Xem lời giải

Bài 1-2.25 trang 9 SBT Vật lí 6
Ba bạn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bạn Dũng. Các bạn đề nghị Dũng đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Dũng để đánh dấu chiều cao của Dũng lên tường. Sau đó, dùng thước cuộn có GHĐ 2m và ĐCNN 0,5cm để đo chiều cao từ mặt sàn đến chỗ đánh dấu trên tường. Kết quả đo được Hà, Nam, Thanh ghi lần lượt là: 168cm, 168,5cm và 169cm. Kết quả nào được ghi chính xác?A. Của bạn Hà.                                B. Của bạn Nam.C. Của bạn Thanh.                          D. Của cả ba bạn.

Xem lời giải

Bài 1-2.26 trang 9 SBT Vật lí 6
Hãy dùng mắt ước lượng xem trong ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 1-2.3 thì đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất. Sau đó dùng thước đo độ dài của ba đoạn thẳng trên để kiểm tra ước lượng của mắt mình.Từ kết quả kiểm tra rút ra được những kết luận gì?

Xem lời giải