Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

- Hãy kể tên các mặt của hình hộp.

- \(BB’\) và \(AA’\) có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ?

- \(BB’\) và \( AA’\) có điểm chung hay không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

- \(AB\) có song song với \(A’B’\) hay không ? Vì sao ?

- \(AB\) có nằm trong mặt phẳng \((A’B’C’D’)\) hay không ?

 

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng \((A'B'C'D')\).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 80b và 80c.

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

\(ABCD.A{_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)  là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết :

a) Những cạnh nào song song với cạnh \(C_1C\)?

b) Những cạnh nào song song với cạnh  \(A_1D_1\)? 

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Một căn phòng dài \(4,5m\), rộng \(3,7m\) và cao \(3,0m\). Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là \(5,8{m^2}\). Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Xem lời giải

Bài 8 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng \(b\) song song với mp \((P)\)?

b) Đường thẳng \(p \) song song với sàn nhà?

Xem lời giải

Bài 9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Hình hộp chữ nhật \(ABCD.EFGH\) (h83) có cạnh \(AB\) song song với mặt phẳng \((EFGH)\).

a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng \((EFGH)\)

b) Cạnh \(CD\) song song với những mặt phẳng nào?

c) Đường thẳng \(AH\) không song song với mặt phẳng \((EFGH)\), hãy chỉ ra mặt phẳng song song với đường thẳng đó.

Xem lời giải